Verksamhetskostnader och finansiering

Verksamhetskostnader och finansiering, 1 000 euro

2021

2022*

 

Personalkostnader

26 099

26 756 

 

Personalrelaterade kostnader

234

448

 

Övriga kostnader

5 886

5 708

 

        Tjänster

2 811

2 456

 

        Fastighetskostnader

1 430

1 434 

 

        Övriga kostnader

1 645

1 818 

 

Avskrivningar

912

1 084

 

Tjänster från Finlands Bank

6 543

6 791 

 

Summa kostnader

39 674

40 787

 

Finansiering

     
Tillsynsavgifter 35 568 36 650  
Åtgärdsavgifter 2 584 2 073  
Övriga inkomster 6 1  
Finlands Banks finansieringsandel på 5 % av kostnaderna 1 984 2 039  
Överskott från föregående år 1 903 2 371  
Överskott överfört i ny räkning - 2 371 - 2 347  
Summa finansiering 39 674 40 787  
*Siffrorna för 2022 är varken granskade av revisor eller fastställda.
*Överskottet för 2021 som överförts i ny räkning och överskott från det föregående året har specificerats efter publiceringen av verksamhetsberättelsen 2021. Vid publiceringstidpunkten rapporterades som föregående års överskott överfört i ny räkning 1 900 milj. euro och som överskott överfört i ny räkning 2 368 milj. euro. Nu har siffrorna specificerats till 1 903 milj. euro och 2 371 milj. euro.