Konsumenter

Konsumenter

Till den här sektionen har Finansinspektionen samlat information som du kan behöva som kund. Här hittar du information om olika slags produkter som erbjuds på finansmarknaden samt om dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av kund.

Gör så här om du har problem med en tjänsteleverantör:

 1. Anteckna problemen.
 2. Kontakta din egen tjänsteleverantör, till exempel en bank eller ett försäkringsbolag, ett kontor eller ett servicenummer.
 3. Om saken inte kan utredas eller om du kräver ersättning, gör ett skriftligt anspråk som är så tydligt och specificerat som möjligt och lämna det till din tjänsteleverantör.
 4. Om ärendet fortfarande inte kan avgöras, kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen FINE.

Mer information på sidan Problem med tjänsteleverantören.

På dessa sidor ger vi inga investeringsråd. Vi rekommenderar inte heller någon viss tjänst, produkt eller tjänsteleverantör.

Till våra tillsynsobjekt hör:

 • banker
 • skade-, liv- och återförsäkringsbolag
 • arbetspensionsförsäkringsbolag
 • pensionsstiftelser
 • pensions-, sjuk- och övriga försäkringskassor
 • försäkringsföreningar
 • arbetslöshetskassor
 • andra aktörer i försäkringsbranschen (t.ex. Keva, Kyrkans centralfond)
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • värdepapperscentralen
 • börsen
 • betalningsinstitut

Se också

Varningslistor