Tillsynsmeddelande 16.5.2022 – 26/2022

Ändring i föreskrifter och anvisningar 9/2014 om införande av LEI-nummer

Finansinspektionen har ändrat föreskrifter och anvisningar 9/2014, med vilka Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer om användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) och Europeiska bankmyndighetens (EBA) rekommendationer om användning av identifieringskod för juridiska personer nationellt sätts i kraft.

Avsnittet om försäkringssektorn i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar uppdateras, eftersom Eiopa har meddelat reviderade riktlinjer om användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI)(EIOPA BoS-2021/456). I Eiopas reviderade riktlinjer har tillämpningsområdet preciserats och utvidgats att även omfatta ombud som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Eiopas reviderade riktlinjer upphäver och ersätter Eiopas tidigare riktlinjer i ärendet (EIOPA-BoS-14–026).

Andra tekniska ändringar som gjorts i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar anges i kapitel 3 Ändringshistorik i föreskrifterna och anvisningarna.

Finansinspektionens ändrade föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 juli 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Kirsti Svinhufvud, finansanalytiker, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Bilagor