Webbnyheter 18.5.2022 – 6/2022

Europeiska kommissionens offentliga samråd för en omprövning av regleringen av betaltjänster och ramen för öppna finansiella tjänster

Europeiska kommissionen har den 10 maj 2022 inlett två viktiga offentliga samråd, som Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn och sina intressegrupper att svara på. Yttranden kan lämnas fram till den 5 juli 2022.

Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Samrådet gäller det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på det andra betaltjänstdirektivets konsekvenser och ändringsbehov. Yttrandena som kommit in under samrådet fungerar även som belägg för en eventuell revidering av det andra betaltjänstdirektivet. En omprövning av det andra betaltjänstdirektivet är en del av Europeiska kommissionens strategi för massbetalningar av den 24 september 2020.

Regleringsramen för öppna finansiella tjänster

Samrådet gäller den s.k. regleringsramen för öppna finansiella tjänster (”open finance”). I det andra betaltjänstdirektivet antogs en tanke om att ge tredjepartsleverantörer öppet tillträde till betalkontoinformation med betalkontohavarens samtycke. Strävan är nu att bredda detta ”open banking”-tänkande att utöver betalkontoinformation även gälla annan kundinformation i anslutning till finansiella tjänster. Genom samrådet kartläggs möjligheterna till omfattande datadelning (”data sharing”) i anslutning till finansiella tjänster, delvis även utanför ramen för öppna finansiella tjänster. Ramen för öppna finansiella tjänster är en del av Europeiska kommissionens strategi för digitalisering av finanssektorn av den 24 september 2020.

Europeiska kommissionen har även inlett ett gemensamt samråd avsett för en större publik om ovan nämnda teman. Yttrandetiden för samrådet på mer allmän nivå pågår fram till den 2 augusti 2022.

Länkar till uppgifterna om de offentliga samråden (på engelska):

Expertsamråd om PSD2senast den 5 juli 2022

Expertsamråd om Open financesenast den 5 juli 2022

Gemensamt samråd på allmän nivå (PSD2 och open finance) – senast den 2 augusti 2022