Verkkouutinen 18.5.2022 – 6/2022

Euroopan komission julkiset kuulemiset maksupalvelusääntelyn uudelleenarvioinnista ja open finance -kehikosta – määräpäivä 5.7.2022

Euroopan komissio on 10.5.2022 aloittanut kaksi tärkeää julkista kuulemiskierrosta, joihin Finanssivalvonta kannustaa valvottaviaan ja sidosryhmiään vastaamaan. Lausuntoaika kestää 5.7.2022 asti.

Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2)

Kuuleminen koskee toista maksupalveludirektiiviä (PSD2). Kuulemisen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä toisen maksupalveludirektiivin vaikutuksista ja muutostarpeista. Kuulemisen avulla kerätyt lausunnot toimivat myös näyttönä toisen maksupalveludirektiivin mahdollista uudistusta varten. Toisen maksupalveludirektiivin uudelleentarkastelu on osa Euroopan komission 24.9.2020 julkaisemaa vähittäismaksamisen strategiaa.

Open finance -sääntelykehikko

Kuuleminen koskee ns. avoimen rahoituksen kehikkoa (”open finance”). Toisessa maksupalveludirektiivissä omaksuttiin ajatus pääsyn avaamisesta maksutilitietoihin kolmansille palveluntarjoajille maksutilin haltijan suostumuksella. Tätä ”open banking” -ajatusta pyritään nyt laajentamaan muihinkin rahoituspalveluihin liittyviin asiakastietoihin maksutilitietojen lisäksi. Kuulemisessa kartoitetaan laajasti rahoituspalveluihin liittyvän datan jakamisen/yhteiskäytön (”data sharing”) mahdollisuuksia, osin myös open finance -kehikon ulkopuolella. Open finance -kehikko on osa Euroopan komission 24.9.2020 julkaisemaa digitaalisen rahoituksen strategiaa.

Euroopan komissio on avannut myös laajemmalle yleisölle tarkoitetun yhteisen kuulemisen yllä mainituista teemoista. Tämän yleisen tason kuulemisen lausuntoaika päättyy 2.8.2022.

Linkit julkisia kuulemisia koskeviin tietoihin (englanniksi):

PSD2-asiantuntijakuuleminenmääräpäivä 5.7.2022

Open finance -asiantuntijakuuleminenmääräpäivä 5.7.2022

Yleisen tason yhteinen kuuleminen (PSD2 ja open finance) – määräpäivä 2.8.2022