Tillsynsmeddelande 5.2.2013 – 10/2013

ECB:s Recommendations for the security of internet payments publicerats och Recommendations for payment account access på offentlig konsultation

Europeiska centralbanken (ECB) gav den 31 januari 2013 ut rekommendationer om säkerhet i webbetalningar. Rekommendationerna har beretts i de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments.

Syftet med rekommendationerna är att ta fram harmoniserade minimikrav på säkerhet i webbetalningar och att på så sätt främja bekämpning av missbruk vid betalningar och öka konsumenternas förtroende för betalningssäkerheten.

Samtidigt gav ECB ut Recommendations for payment account access services på offentlig konsultation. Utlåtanden kan lämnas in till och med den 12 april 2013. De ska skickas direkt till Europeiska centralbanken.

Båda rekommendationerna kommer att verkställigas medelst gällande lagstiftning. De myndigheter som är med i arbetsgruppen har förbundit sig till att främja verkställigandet i sin egen reglering och att övervaka att rekommendationerna iakttas. 

Rekommendationerna finns att tillgå på ECB:s webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358 och
  • Anne Nisén, anne.nisen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5211.