Valvottavatiedote 5.2.2013 – 10/2013

EKP julkaisi Recommendations for the security of internet payments -suositukset ja aloitti julkisen konsultaation Payment account access services -suosituksista

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi 31.1.2013 verkkomaksamisen turvallisuutta koskevat suositukset. Suositukset on valmisteltu Euroopan valvojien ja keskuspankkien yhteisessä European Forum on the Security of Retail Payments -työryhmässä.

Suositusten tavoitteena on saada aikaan harmonisoidut minimivaatimukset internet-maksamisen turvallisuudelle ja siten osaltaan edistää väärinkäytösten torjuntaa maksamisessa ja lisätä kuluttajien luottamusta maksamisen turvallisuuteen.

Samaan aikaan julkaistiin julkiseen konsultaatioon Recommendations for payment account access services -suositukset, joiden konsultaatioaika päättyy 12.4.2013. Lausunnot lähetetään suoraan Euroopan keskuspankille.

Molempien suositusten täytäntöönpano tulee perustumaan olemassa olevaan lainsäädäntöön. Forumissa mukanaolevat viranomaiset ovat sitoutuneet omalta osaltaan edistämään suositusten täytäntöönpanoa omassa sääntelyssään ja valvomaan suositusten noudattamista. 

EKP:n tiedote ja linkit dokumentteihin löytyvät EKP:n verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat 

  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5358, ja
  • Anne Nisén, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5211.