Pressmeddelande 17.5.2021

Tero Kurenmaa utsedd till chef för Finansinspektionens juridiska enhet

Juris doktor Tero Kurenmaa har utnämnts till chef för Finansinspektionens nya juridiska enhet för en femårsperiod från och med den 1 juni 2021. Enhetschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till Finansinspektionens direktör.

Den nu inrättade juridiska enheten svarar för beredningen av Finansinspektionens rättsliga riktlinjer och beslut samt administrativa påföljder och för samordningen av föreskrifterna och anvisningarna. Till enhetens uppgifter hör också att säkerställa enhetliga tolkningar mellan de olika avdelningarna och ge juridiskt stöd till ledningen och den övriga organisationen.

Tero Kurenmaa kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för centralkriminalpolisen. Han har tidigare varit avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning och bland annat utredningsperson för utredningsprojektet Brottsbekämpningens läge vid polisstyrelsen.  Under åren 1997–2002 tjänstgjorde han som marknadsövervakare på den tidigare Finansinspektionen.

– Det känns fint att bli utnämnd till juridisk chef vid Finansinspektionen. Jag ser med intresse fram emot mina nya uppgifter och möjligheten att både lära mig nytt och bidra med mitt kunnande och mina tidigare erfarenheter, konstaterar Kurenmaa.

– Jag hälsar Tero välkommen tillbaka till Finansinspektionen. Med sin gedigna erfarenhet bidrar han också till den fortsatta utvecklingen av vår egen verksamhet, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.