Sustainable finance

The regulatory framework on sustainable finance consists of a broad collection of regulations applicable to companies that are active in the financial markets. This site provides both existing regulations and regulations initiatives on sustainable finance for the financial sector overall or for a larger group of supervised entities. NB! Sections on sustainable finance may also be added to the regulations by sector available at (link: https://www.finanssivalvonta.fi/en/regulation/regulations-by-sectors/).

See also the site dedicated to sustainable finance (link: https://www.finanssivalvonta.fi/en/capital-markets/sustainable-finance/).

Links to regulations

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla(In Finnish)

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95 and two Commission guidelines: Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 and Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01 (In Finnish)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta(In Finnish)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (In Finnish)