Tillsynsmeddelande 28.1.2022 – 7/2022

Föreskrifter och anvisningar 17/2021 om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 17/2021, som sätter i kraft europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas riktlinjer om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen (ESMA81-393-288) av den 7 december 2021. I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de administratörer av referensvärden som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningarna följer Esmas riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 31 maj 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Bilagor