Lausuntopyynnöt

Finanssivalvonta siirtyy Lausuntopalvelu.fi:n käyttäjäksi.

Ensimmäinen lausuntopyyntö koskee luottoriskien hallintaa ja on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa (Katso valvottavatiedote 67/2017)

Puhelinnumeromme muuttuivat 2.5.2017. Sitä ennen julkaistuissa lausuntopyynnöissä on vanha puhelinnumero. Yhteystiedot.

 • 25.8.2023 Määräykset ja ohjeet: Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen
 • 16.2.2023 Määräykset ja ohjeet 7/2022; Eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti
 • 21.12.2022 Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
 • 30.11.2022 Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 sekä VO- ja VP-tiedonkeruutaulukoihin
 • 22.9.2022 Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi
 • 5.7.2022 Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto
 • 18.5.2021 Lausuntopyyntö: Kolmannen maan suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjiä koskevien vaatimusten lisääminen Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin 14/2013
 • 15.6.2020 Määräysten ja ohjeiden muutos: Valvontatietojen toimittaminen potilasvakuutuksen tilastotutkimusta varten
 • 24.10.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa - toinen lausuntokierros
 • 4.10.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta 
 • 4.10.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu
 • 25.9.2019 Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 ja 15/2012 sekä tiedonkeruutaulukoihin 
 • 2.8.2019 Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa 
 • 5.6.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa
 • 27.5.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä 
 • 23.5.2019 Sijoitusrahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen
 • 21.5.2019 Lausuntopyyntö: Luonnos virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019
 • 4.4.2019 Määräykset ja ohjeet x/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet 
 • 21.11.2018 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset
 • 15.11.2018 Lisäeläkelaitosten hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 9.10.2018 Määräyksien ja ohjeiden muutos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • 20.9.2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 1.2.2018 Lausuntopyyntö Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat -määräys- ja ohjeluonnoksiin
 • 31.1.2018 Luonnos Finanssivalvonnan tulkinnaksi osakkeesta takaisinmaksettavana varana
 • 5.12.2017 Määräyksien ja ohjeiden päivitys: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa (julkaistu verkkosivuilla lausuntopalvelu.fi
 • 2.11.2017 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 9.10.2017 Lausuntopyyntö euromaksuasetuksen tulkinnasta
 • 2.10.2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset
 • 3.7.2017 Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.5.2017 Muutoksia finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnista annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 15/2013
 • 9.1.2017 Muutoksia luototussuhteen laskennasta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015
 • 8.11.2016 Korko- ja rahoitusriskiraportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 25.10.2016 Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviota koskevan sääntelyn aiheuttamat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin
 • 7.10.2016 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 21.7.2016 Lausuntopyyntö eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevista määräyksistä
 • 29.6.2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
 • 17.2.2016 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) solo-tasolla
 • 17.2.2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa
 • 14.1.2016 Luototussuhteen raportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 30.12.2015 Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet työeläkevakuutusyhtiöille
 • 14.12.2015 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 10.12.2015 Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut Määräysten ja ohjeiden muutokset
 • 7.12.2015 Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 5.11.2015 Havaitun virheen johdosta, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.10.2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.10.2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle koskevat määräykset ja ohjeet
 • 28.9.2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet​
 • 17.9.2015 Finanssivalvonnan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 15.6.2015 Finanssivalvonnan Asiakkaan tuntemisesta – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutos
 • 29.4.2015 Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen
 • 29.4.2015 Luototussuhteen laskentaa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 11.12.2014 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat määräykset ja ohjeet
 • 3.10.2014 Sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet
 • 10.9.2014 CRA3-direktiivin täytäntöönpano lisäeläkesäätiöissä ja lisäeläkekassoissa
 • 23.6.2014 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville
 • 23.6.2014 Finanssivalvonnan toiminnan ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville
 • 9.5.2014 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet
 • 27.3.2014 Lausuntopyyntö: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan
 • 7.2.2014 Finanssivalvonnan kannanotto henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta
 • 7.2.2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu
 • 14.10.2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot (FINREP-kaava) (7/2013)
 • 14.10.2013 Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet – Sijoitusjakauma käyvin arvoin liitteiden muutos (6/2013)
 • 27.9.2013 Rahoitussektorin vakavaraisuuden laskentaa ja suuria asiakasriskejä koskevat määräykset ja ohjeet (5/2013)
 • 28.5.2013 Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet (4/2013
 • 2.5.2013 Lausuntopyyntö Asiakassopimukset -määräyksistä ja ohjeista (3/2013)
 • 29.4.2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat (2/2013)
 • 21.2.2013 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset (1/2013)