Kansainväliset suositukset

Financial Stability Forumin aloitteesta on syntynyt julkaisu (the Compendium of Standards), johon on koottu keskeiset kansainvälisesti hyväksytyt finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät suositukset. Julkaisu esittelee suosituksia julkaisevat tahot, toimii väylänä niiden verkkosivuille ja kuvaa lyhyesti jokaisen suosituksen.