Lausuntopyyntö 7.2.2014 – 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

 

FIVA 2/01.00/2014

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu.

Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 19.2.2014.

Määräysten ja ohjeiden tavoite ja sisältö

FINREP- ja COREP -tiedonkeruiden käyttöönotto aiheuttaa sen, että luottoriskiraportoinnissa, korkoriskiraportoinnissa ja suurimpien vastapuolten ilmoittamista koskevassa raportoinnissa siirrytään käyttämään ko. tiedonkeruiden mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. Näihin määräyksiin ja ohjeisiin on yhdistetty mainittujen riskialueiden tiedonkeruut Pankkijärjestelmän tila (S), Järjestämättömät saamiset (J), Korkoriski (R) ja Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen (V).

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan Finanssivalvonnan antamat standardit RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen ja RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen, sekä 1.7.2014 alkaen määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa riskiasiantuntija Seppo Pitkänen, puhelin 010 831 5376 tai sähköposti seppo.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräys- ja ohjeluonnos 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Lomakemallit:
J-raportointi
S-raportointi S01, S02
R-raportointi

Jakelu

Finanssialan Keskusliitto
Kuntarahoitus Oyj
S-Pankki Oy