Joukkorahoituspalvelun tarjoajat

Finanssivalvonta valvoo sellaisen joukkorahoituspalvelun tarjoamista, jossa joukkorahoituksen saaja kerää joko oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta liiketoiminnan rahoittamiseksi. Tällaisen sijoitus- tai lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun tarjoamien on toimiluvanvaraista.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa sijoittajille tarjotaan sijoituskohteiksi siirtokelpoisia arvopapereita tai tietyt ehdot täyttäviä muita yksityisen osakeyhtiön osakkeita.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa sijoittaja lainaa joukkorahoitushankkeen toteuttajan käyttöön sovitun rahamäärän sovituin korko- ja takaisinmaksuehdoin.

Joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota myös yksilöllistä lainasalkunhoitoa, jossa sijoituskohteina ovat palveluntarjoajan alustalla tarjottavat lainamuotoisen joukkorahoituksen hankkeet. Lisäksi joukkorahoituspalvelun tarjoajalla voi olla ilmoitustaulu, jolla sen asiakkaat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan ostaa tai myydä joukkorahoituspalvelun tarjoajan alustalla alun perin tarjottuja sijoituskohteita.