Sääntely

Tässä osiossa on esitetty Finanssivalvonnan antamat vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevat määräykset ja ohjeet sekä kansallinen ja EU-tasoinen sääntely. Lisäksi osiosta löytyvät linkit Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä Finanssivalvonnan kannanottoihin ja tulkintoihin.