PRIIPS

 

PRIIPS-hankkeen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. PRIIPS-asetuksessa ja sitä tarkentavissa 2-tason säädöksissä säädetään erityisesti sijoituksista annettavista tiedoista.

Yksityissijoittajalla tarkoitetaan muuta kuin MiFID:n mukaista ammattimaista asiakasta. Ammattimaisen ja ei-ammattimaisen asiakkaan määritelmät ovat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 23 §:ssä.

PRIIPS koskee niitä palveluntarjoajia, jotka valmistavat ja tarjoavat PRIIPS-tuotteita yksityissijoittajille. Näitä ovat muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat.

Palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota, ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Avaintietoasiakirja on laadittava muun muassa seuraavista tuotteista:

  • vaihtoehtorahastot 
  • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)
  • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset
  • sijoitusrahastot

Sijoitusrahastojen siirtymäaika

PRIIPs-sääntelyssä sijoitusrahastoille annettu siirtymäaika päättyy 1.1.2023.

Sijoitusrahastojen (UCITS) ja ei-ammattimaisille sijoittajille tarjottavien vaihtoehtorahastojen osalta PRIIPS-asetukseen on alun perin sisältynyt siirtymäsäännös, jonka mukaan niistä sijoitusrahastoista ei ole tarvinnut antaa laatia PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ennen vuoden 2021 loppua. Niiden on kuitenkin täytynyt laatia UCITS-sääntelyn mukainen avaintietoesite.

Rahastojen siirtymäaikaa oli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/2259 jatkettu alkuperäisestä ajankohdasta 31.12.2022 asti. Niiden on kuitenkin annettava UCITS-sääntelyn mukainen avaintietoesite.

Soveltaminen ja aikataulu

Asetuksen soveltaminen on alkanut 1.1.2018.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPS-asetus
  •  
Kansallinen täytäntöönpano
II-tason sääntely

Avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä asiakirjojen toimittamisvaatimuksesta

Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPs-uutiskirjeet
  • 14.2.2019 – 1/2019 Teema-arvio PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista (pdf)
  • 25.1.2018 – 1/2018 PRIIPs-sääntelyn edellyttämän avaintietoasiakirjan antaminen englanninkielisenä tietyissä tilanteissa (pdf)
  • 19.12.2017 – ​1/2017 Avaintietoasiakirja tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi (pdf)

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi