PRIIPS

 

PRIIPS-hankkeen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. PRIIPS-asetuksessa ja sitä tarkentavissa 2-tason säädöksissä säädetään erityisesti sijoituksista annettavista tiedoista.

Yksityissijoittajalla tarkoitetaan muuta kuin MiFID:n mukaista ammattimaista asiakasta. Ammattimaisen ja ei-ammattimaisen asiakkaan määritelmät ovat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 23 §:ssä.

PRIIPS koskee niitä palveluntarjoajia, jotka valmistavat ja tarjoavat PRIIPS-tuotteita yksityissijoittajille. Näitä ovat muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat.

Palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota, ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Avaintietoasiakirja on laadittava muun muassa seuraavista tuotteista:

 • vaihtoehtorahastot 
 • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)
 • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset
 • sijoitusrahastot

Sijoitusrahastojen (UCITS) osalta PRIIPS-asetukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sijoitusrahastoista ei tarvitse antaa PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ennen vuoden 2021 loppua. Niiden on kuitenkin annettava UCITS-sääntelyn mukainen avaintietoesite.

Soveltaminen ja aikataulu

Asetuksen soveltaminen on alkanut 1.1.2018.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPS-asetus
Kansallinen täytäntöönpano
II-tason sääntely

Avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä asiakirjojen toimittamisvaatimuksesta

Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta

 • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, suomi (pdf) (C(2016) 4369)
 • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, ruotsi (pdf)
 • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, englanti (pdf)
III-tason sääntely
 • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, suomi (2017/C 218/02) (pdf)
 • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, ruotsi (pdf)
 • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, englanti (pdf)
 • Eurooppalaisten valvontaviranomaisten (EBA, EIOPA, ESMA) Q&A:t, englanti
 • 19.12.2017 Q&A on the comprehension alert in the Key Information Document for Insurance-Based Investment Products (pdf)
 • 20.11.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 4.11.2017 Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin nojalla annettavat ohjeet vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, joihin liittyviä riskejä asiakkaan on vaikea ymmärtää tuotteiden rakenteen vuoksi (pdf)
 • 4.7.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 18.8.2017 Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID (pdf)
 • 18.8.2017 PRIIPs – Flow diagram for the risk and reward calculations in the PRIIPs KID (vuokaavio riskin ja tuoton laskemisesta) (pdf)
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPs-uutiskirjeet
 • 14.2.2019 – 1/2019 Teema-arvio PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista (pdf)
 • 25.1.2018 – 1/2018 PRIIPs-sääntelyn edellyttämän avaintietoasiakirjan antaminen englanninkielisenä tietyissä tilanteissa (pdf)
 • 19.12.2017 – ​1/2017 Avaintietoasiakirja tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi (pdf)

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi