Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä

Määräykset ja ohjeet 6/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä (versio 4) (pdf)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 27.5.2019 Määräysten ja ohjeiden muutos: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä
  • Lausuntopyyntö 5/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 27.5.2019 (dnro FIVA 6/01.00/2019) saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 5/2015, 28.9.2015 (dnro FIVA 6/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma