Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Valvontamme tavoitteena on arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen ylläpitäminen, joka on edellytys arvopaperimarkkinoiden toimivuudelle. Markkinoiden väärinkäytökset heikentävät tätä luottamusta. Pyrimme valvonnalla toisaalta ehkäisemään väärinkäytöksiä ja toisaalta puuttumaan niihin jälkikäteen.

Keskeinen osa valvontaamme on listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden ja IFRS-tilinpäätösten valvonta, jolla pyrimme turvaamaan sijoittajainformaation luotettavuuden, avoimuuden, oikea-aikaisuuden ja tasapuolisuuden. Valvomme myös listayhtiöiden sisäpiiritiedon hallintaa ja johdon liiketoimien ilmoittamista. Lisäksi valvomme kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla, ja tutkimme mahdollisia arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksiä sekä hyväksymme arvopaperitarjouksista ja listautumisista laadittavat esitteet ja ostotarjousasiakirjat. Valvomme myös huomattavien omistus- ja ääniosuuksien sekä lyhyiden positioiden ilmoittamista ja julkistamme kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot verkkopalvelussamme.

Valvomme säännellyllä markkinalla eli Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta ja IFRS-tilinpäätöksiä.  Valvomme myös Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä eli First North Finland- kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta.

Valvomme ensisijaisesti Helsingin pörssissä listattuja suomalaisia liikkeeseenlaskijoita niin kutsutun kotivaltioperiaatteen mukaisesti. Saman periaatteen mukaisesti valvomme myös suomalaisia liikkeeseenlaskijoita, joiden arvopaperi on listattu muulla Euroopan talousalueella sijaitsevalla säännellyllä markkinalla, kuten Tukholman tai Lontoon pörssissä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvopaperi ei ole lainkaan listattu Helsingin pörssissä.

Finanssivalvonta ei valvo suomalaisia liikkeeseenlaskijoita, joiden arvopaperi on kaupankäynnin kohteena ainoastaan muualla kuin Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, kuten First North Stockholm -kauppapaikalla.

Tiedotteet

Markkinat-tiedotteet

Markkinavalvonnan uutiskirjeet