Makrovakauspäätös 20.12.2018

Katso myös

Lehdistötiedote 20.12.2018 Makrovakauspäätös: Muuttuva lisäpääomavaatimus ja lainakatto ennallaan, maksuvara-arvioinnin tärkeys korostuu