Arvot ja strategia

Finanssivalvonnan strategia 2023−2025

Fiva_Strategia 2023-2025.jpg

Finanssivalvonnan strategia 2023−2025 (pdf)

Arvot

Toimintaamme ohjaavat neljä arvoa:

 • UUDISTUVA
  Ennakoimme toimintaympäristömme ja valvontakentän muutokset sekä kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme ajan hermolla ja mukana kansainvälisessä muutoksessa.

 • VASTUULLINEN
  Toimintamme on johdonmukaista, rakentavaa ja laadukasta. Tiedostamme toimiemme seuraukset. Viestimme avoimesti vastuumme kantaen.

 • TULOKSELLINEN
  Keskitymme olennaiseen. Kannamme vastuuta omasta ja työyhteisön tuloksesta. Olemme valppaita ja tartumme toimeen.

 • YHDESSÄ
  Olemme kannustava työyhteisö. Kehitämme itseämme ja tuemme toistemme kehittymistä. Luomme hyvää yhteishenkeä. Toimimme hyvässä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.