Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Työttömyyskassat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011 luku 4
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

KB Tuloslaskelma- ja tasetaulukot

Vuosittain
31.12.

30.4.

17/2013 luku 12
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

KT Työttömyyskassojen tilastotietoja

Kuukausittain kalenterikuukauden viimeisen päivän tilanne

10. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

17/2013 luvut 10 ja 12
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

JM Jäsenmaksuesityksen laskentataulukko

Vuosittain
31.12.

15.10.

 

Ilmoitukset

Työttömyyskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

17/2013 luku 12
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

Tilinpäätöstiedot

Tiedot sisältävät vahvistettua tilinpäätöstä koskevat asiakirjat. (KB01,KB02 ja KB03)

 

Vuosittain
31.12.

30.4.

ks. yllä

Takaisinperintätilasto

Lomake (excel)

Vuosittain
31.12.
 31.3.
ks. yllä

Väärinkäytöstilasto

Lomake (excel)

Vuosittain
31.12.
31.3.
ks. yllä

Etuudensaajarekisterin neljännesvuositiedot

Maksutiedot, henkilötiedot ja päätöstiedot

Lomakkeet on saatavilla Fivan verkkopalvelusta

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.4., 15.7., 15.10., 15.1.

ks. yllä

Kuukausitilastot

Tiedot etuuslajeittain

Kuukausittain

15. kalenteripäivä tiedonajankohdan jälkeen

Talouden seuraaminen neljänneksittäin

Talouden tunnuslukujen Q1 ja Q2 liitetaulukot

Vuoden ensimmäinen ja toinen neljännes

30.4. ja 16.8.

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
17/2013 luvut 10 ja 12 
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet
Sijoitussuunnitelmat   Seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden loppuun mennessä
17/2013 luku 12 
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

Toiminnan ulkoistaminen

Ulkoistamista koskevat sopimukset

  Kahden viikon kuluessa siitä, kun tällainen sopimus on allekirjoitettu

ks. yllä

Hallinnon pöytäkirjat

  Kahden viikon kuluessa siitä, kun pöytäkirja on tarkistettu
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassojen sääntöjen laatiminen ja vahvistaminen

  Etukäteen
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassojen sulautuminen

  Etukäteen
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassarekisteri

  Viipymättä