Raportointi

Finanssivalvonnan valvottavat raportoivat valvojalle säännöllisesti. Raportoinnin avulla seuraamme valvottaviemme taloudellista tilaa ja riskejä sekä analysoimme kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä.

Olemme koonneet tähän hakemistoon tietoa siitä, mitä eri valvottavaryhmien on raportoitava tai ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Taloudellisen tilan ja riskien raportointi on määrämuotoista ja säännöllistä ja raportit tuotetaan konekielisesti. Ilmoitukset ja muu raportointi tehdään erilaisten lomakkeiden avulla tai vapaamuotoisesti.

Finanssivalvonnan Jakelu-palvelun uusi osoite: https://jakelu.finanssivalvonta.fi/.

Yhteydenotot sähköpostitse
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset S2Helpdesk(at)fiva.fi

Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)