Sähköinen allekirjoitus Finanssivalvonnassa

Finanssivalvonta voi allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottamalla eIDAS-hyväksytyllä sähköisen allekirjoituksen varmenteella sekä hyväksyä tämän varmenteen mukaisen sähköisen allekirjoituksen myös vastaanottamissaan asiakirjoissa.

Finanssivalvonnan allekirjoittamat asiakirjat

Finanssivalvonta voi allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti DVV:n tuottamalla eIDAS-hyväksytyllä sähköisen allekirjoituksen varmenteella. Sähköinen allekirjoitus otettiin Finanssivalvonnassa käyttöön marraskuussa 2020, ja pääsääntöisesti sitä on käytetty vuoden 2021 alusta.

Finanssivalvonta voi tapauskohtaisesti allekirjoittaa asiakirjoja myös muilla sähköisen allekirjoittamisen välineillä, esimerkiksi sopimusten allekirjoittamisessa.

Sähköisen allekirjoituksen lisäksi Finanssivalvonnassa käytetään myös perinteistä käsin tehtyä allekirjoitusta.

Finanssivalvonnan vastaanottamat asiakirjat

Finanssivalvonta hyväksyy vastaanottamissaan asiakirjoissa eIDAS-hyväksytyn varmenteen mukaisen sähköisen allekirjoituksen. Vastaanotetuissa asiakirjoissa voidaan hyväksyä myös muilla välineillä tehtyjä allekirjoituksia tapauskohtaisesti.

Sähköisen allekirjoituksen tarkistaminen

DVV:n sähköisellä varmenteella tehdyn sähköisen allekirjoituksen aitouden voi varmistaa Digi- ja väestötietoviraston tarjoamassa PDF-asiakirjan tarkastuspalvelussa. Myös Adobe Acrobat -ohjelma tarkistaa asiakirjan allekirjoitukset automaattisesti. Adobe Acrobat luottaa oletuksena EU-komission luotettujen varmenteiden listaan Trusted Lists (EUTL), josta DVV:n varmenteet löytyvät.

Sähköisen dokumentin allekirjoituksen voi tarkistaa vain silloin, kun dokumenttia käsitellään sähköisesti. Tulostetulta dokumentilta ei voi tarkastaa sähköisen allekirjoituksen aitoutta.

Lisää tietoa sähköisestä allekirjoituksesta löytyy Digi- ja väestötietoviraston sekä Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Sähköisen allekirjoituksen hyväksymisestä säädetään EU:n eIDAS-asetuksessa.