Sääntely

Tässä osiossa on esitetty Finanssivalvonnan antamat luottolaitoksia koskevat määräykset ja ohjeet sekä kansallinen ja EU-tasoinen sääntely. Lisäksi osiosta löytyvät linkit Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä Finanssivalvonnan kannanottoihin ja tulkintoihin.