Tunnistaminen

Tunnistaminen Suomi.fi-tunnistuspalvelussa

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta asioiva henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus, tunnistetaan Suomi.fi palvelussa.

Suomi.fi-tunnistuksen avulla suomalaisissa palveluissa voivat asioida Suomen (suomalainen henkilötunnus) ja muiden EU-maiden kansalaiset (EIDAS-tunnistus). Asioijilta edellytetään vahvaa tunnistusta Suomi.fi-palvelun kautta.

Tunnistuksen voi suorittaa:

 • henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
 • mobiilivarmenteella
 • varmennekortilla tai
 • EIDAS-tunnistusvälineellä

Käytettäessä Suomi.fi-tunnistusta, asioija sitoutuu noudattamaan pankkitunnisteiden, varmennekortin, mobiilivarmenteen tai muun tunnistusvälineen käytölle asetettuja ehtoja, jotka asioija hyväksyy käyttöönottosopimuksessa.

Lisätietoja:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

Valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuspalvelussa

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta asioiva yhteisöä (jolla on Y-tunnus) voi edustaa henkilö, jolla on kaupparekisterin tai YTJ-järjestelmän mukainen edustamisoikeus tai joka on saanut Suomi.fi-palvelun kautta valtuuden.

Suomi.fi-valtuuksien avulla voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida henkilön omasta tai valtuuttavan yrityksen puolesta. Palvelussa voidaan myös pyytää oikeutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Kun annetaan tai pyydetään valtuus, valitaan ensin henkilöt tai yritykset. Sen jälkeen valitaan asiat, joita valtuus koskee. Lopuksi määritellään valtuuden voimassaoloaika. Annettaessa valtuus on voimassa siitä päivästä lähtien, joka on määritelty valtuuden alkamispäiväksi. Kun pyydetään valtuutta, se on voimassa siitä alkaen, kun vastaanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kannalta keskeisiä valtuustapauksia ovat:

 • toisen henkilön puolesta asiointi
  • henkilö voi antaa asiointivaltuuden toiselle henkilölle tai yritykselle
  • henkilö tai yritys voi pyytää toiselta henkilöltä asiointivaltuutta
 •  yrityksen puolesta asiointi
  • yritys voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden asioida
  • henkilö tai yritys voi pyytää valtuutta asioida toiselta henkilöltä tai yritykseltä

Suomi.fi palvelussa yritykset voivat valtuuttaa yksityishenkilön tai toisen yrityksen asioimaan puolestaan seuraavissa Finanssivalvonnan asioissa:

 • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen
 • Finanssialalla toimivien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset
 • Finanssialan toimijan ilmoitus asiakasvalituksista
 • Sijoituspalvelujen sidonnaisasiamiehen ilmoittaminen
 • Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen

Lisätietoja:
https://www.suomi.fi/valtuudet/

Fiva-rekisteröinti

Ilman suomalaista henkilötunnusta olevaa asioijaa ei voi tunnistaa Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta ja asioijalle ei tästä syystä voida antaa asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuspalvelun kautta.

Ilman suomalaista henkilötunnusta oleva asioija kirjautuu Finanssivalvonnan sähköiseen asiointipalveluun Fiva-rekisteröintiä käyttäen. Asiointiprofiilin perustamista varten asioija lähettää hakemuslomakkeen, jolla hän pyytää käyttäjätunnuksia Finanssivalvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään. Asiointiprofiili ja siihen liittyvät tunnukset luodaan, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt asiointihakemuksen. Suomalaisen henkilötunnuksen omaavaa henkilöä ei hyväksytä Fiva-rekisteröinnissä, koska henkilöltä edellytetään vahvaa tunnistusta Suomi.fi-palvelussa.

Kun asioijalla on Fiva-rekisteröinnin tunnukset, hän voi asioida omasta puolestaan ja hakea edustajuutta uuteen tai jo rekisteröityyn organisaatioon. Kun edustajuus hyväksytään Finanssivalvonnassa, asioijalle luodaan organisaatiotieto, jota asioija voi edustaa ja päivittää tietojen osalta. Jos samaa organisaatiota edustaa useampi asioija, jokainen asioija näkee vain oman asiointinsa tiedot.
 
Fiva-rekisteröintiin kirjautuminen: [Fiva-rekisteröintilinkki]