Ilmoitukset Finanssivalvonnalle

Ilmoitus kauppojen sisäisenä toteuttajana toimimisesta (SI)

Sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana, tulee tehdä Finanssivalvonnalle SI-toiminnastaan ilmoitus oheisen ohjeen ja lomakkeen mukaisesti.

Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä

Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan sijoituspalveluja tarjoavan yhtiön on ilmoitettava kaupankäynnistään

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö käy kauppaa.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö käy algoritmikauppaa, ja mikä on kauppapaikan kotivaltio
 • Viestissä tulee kertoa, jos kaupankäynti on huippunopeaa1
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta (DEA)

Suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan on ilmoitettava tästä

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFiDilmoitukset(at)fiva.fi.  

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä, mikä on kauppapaikan kotivaltio, ja mille toimijoille suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjotaan
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot

Hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla tai niiden johdannaisilla kauppaa käyvän ilmoitus oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta

28.2.2022 voimaan tulevan sijoituspalvelulain muutoksen johdosta pelkästään hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla tai niiden johdannaisilla kauppaa käyvän yrityksen ei tarvitse enää vuosittain ilmoittaa Finanssivalvonnalle siitä, että se ei tarvitse sijoituspalvelutoimilupaa oheistoimintapoikkeuksen perusteella.

Yrityksen tulee kuitenkin jatkossakin Finanssivalvonnan pyynnöstä ilmoittaa perusteet, joilla se on määritellyt kaupankäyntinsä oheistoiminnaksi. Perusteista säädetään sijoituspalvelulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1833.

Kun ilmoitukset oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta on ennen lainmuutosta pitänyt tehdä vuosittain 1.4. mennessä, ilmoituksia ei tarvitse tehdä enää vuonna 2022.

 

1 Huippunopean kaupankäynnin määritelmä, katso MiFID II artikla 4.1 (40) ja delegoitu asetus 2017/565 artikla 19. Katso myös ESMAn Q&A:t.