Ilmoitukset Finanssivalvonnalle

Ilmoitus kauppojen sisäisenä toteuttajana toimimisesta (SI)

Sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana, tulee tehdä Finanssivalvonnalle SI-toiminnastaan ilmoitus oheisen ohjeen ja lomakkeen mukaisesti.

Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä

Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan sijoituspalveluja tarjoavan yhtiön on ilmoitettava kaupankäynnistään

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö käy kauppaa.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö käy algoritmikauppaa, ja mikä on kauppapaikan kotivaltio
 • Viestissä tulee kertoa, jos kaupankäynti on huippunopeaa1
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta (DEA)

Suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan on ilmoitettava tästä

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFiDilmoitukset(at)fiva.fi.  

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä, mikä on kauppapaikan kotivaltio, ja mille toimijoille suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjotaan
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot

Hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla kauppaa käyvän ilmoitus oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta

Hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla kauppaa käyvän yhtiön on ilmoitettava, mikäli se ei tarvitse sijoituspalvelutoimilupaa oheistoimintapoikkeuksen perusteella.

Ilmoitus on tehtävä vuosittain 1.4. mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt tekevät ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, että yhtiö on laatinut laskelman, jolla se voi todentaa, ettei se tarvitse toimilupaa, vaikka käy kauppaa hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla.
 • Laskelmaa ei tarvitse toimittaa Finanssivalvonnalle ilmoituksen yhteydessä (Finanssivalvonta voi tarvittaessa erikseen  pyytää laskelman nähtäväkseen).
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus tulee tehdä yhtiökohtaisesti. Jos samassa konsernissa on useampi ilmoitusvelvollinen yhtiö, yksi viesti riittää, kunhan siinä kerrotaan kaikki ne yhtiöt (y-tunnuksineen), joita ilmoitus koskee. Ilmoituksen tekijällä/yhteyshenkilöllä tulee olla oikeus tehdä ilmoitus kaikkien yhtiöiden puolesta.

Laskelma tulee laatia komission delegoidun asetuksen 2017/592 mukaisesti (Energiateollisuus ry on antanut jäsenilleen ohjeen laskelman laatimisesta. Ohje löytyy Energiateollisuus ry:n verkkosivuilta).

 

1 Huippunopean kaupankäynnin määritelmä, katso MiFID II artikla 4.1 (40) ja delegoitu asetus 2017/565 artikla 19. Katso myös ESMAn Q&A:t.