Finanssivalvonnan päätökset

Finanssivalvonta julkistaa antamiaan hallinnollisia seuraamuksia ja päätöksiä tällä sivulla.

Päivämäärä Päätös Lainvoimaisuus
17.9.2018 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Reka eläkekassalle sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja yleistä hallinnon järjestämistä koskevien vaatimusten laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​17.9.2018 Finanssivalvonta määrää Plc Uutechnic Group Oyj:lle 50 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö ei ole noudattanut syksyllä 2015 osakkeen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​22.8.2018 ​Finanssivalvonta antanut Aalto Pankkiiriliike Oy:lle julkisen varoituksen sekä määrännyt seuraamusmaksun. Lue lisää ​​Aalto Pankkiiriliike Oy on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen. Helsingin hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut valitusta.
​11.7.2018 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Rakennusalan työttömyyskassalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​10.7.2018 ​Finanssivalvonta on 9.7.2018 tuominnut Danko Koncarin maksettavaksi hänelle 21.2.2018 asetetun juoksevan uhkasakon peruserän 40 000 000 euroa ja tuomitsemishetkeen mennessä kertyneen lisäerän 10 000 000 euroa. Lue lisää, Q&A (päivitetty 12.12.2018)

Helsingin hallinto-oikeudelta saadun tiedon mukaan päätöksestä on valitettu 12.11.2018 ja valituksen yhteydessä on haettu päätöksen täytäntöönpanokieltoa. ​Helsingin hallinto-oikeus on 3.12.2018 antamallaan välipäätöksellä kieltänyt uhkasakon täytäntöönpanon siten, että Koncarin omaisuutta saadaan ulosmitata mutta ei myydä. ​​
​17.5.2018 ​Finanssivalvonta on asettanut Pohjantähti Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle asiamiehen valvomaan yhtiön jatkuvaa toimintaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​11.4.2018 ​Finanssivalvonta määrännyt Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​22.2.2018 ​Finanssivalvonta on velvoittanut Danko Koncarin tekemään arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun pakollisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja asettanut velvoitteiden tehosteeksi juoksevat uhkasakot. Lue lisää, Q&A 21.2.2018 (päivitetty 7.9.2018) ​Helsingin hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan päätöksestä on valitettu, joten se ei ole lainvoimainen. Hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut Koncarin valitusta.

Valituksensa yhteydessä Koncar on hakenut päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Helsingin hallinto-oikeus on 21.6.2018 tekemällään välipäätöksellä hylännyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Korkein hallinto-oikeus on 3.9.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt Koncarin valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden välipäätökseen täytäntöönpanokieltoa koskevassa asiassa. 
​1.11.2017 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle riskienhallintaa koskevien vaatimusten laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​13.7.2017 ​​Finanssivalvonta on määrännyt Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​15.3.2017 ​Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.  
​8.3.2017 ​Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​28.2.2017 ​​Finanssivalvonta on määrännyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​12.12.2016 Finanssivalvonta määrännyt Ixonos Oyj:lle ja Takoma Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksut. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​25.11.2016 ​Finanssivalvonta on määrännyt Investors House Oyj:lle 35 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​1.9.2016 ​Finanssivalvonnalta rikemaksu Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationalille raportointien viivästymisestä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​14.6.2016 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.6.2016 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus FIT Biotech Oy:lle. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​6.6.2016 ​​Finanssivalvonta on määrännyt 20 000 euron rikemaksun Capstone Volatility Master (Cayman) Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä julkistamisvelvollisuutta. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​17.2.2016 ​Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Jurase Park Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista lainvastainen menettely. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​19.1.2016 ​Finanssivalvonta määrännyt seitsemän rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​14.12.2015 ​Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Carlson Capital UK LLP:lle julkistettavaksi tarkoitetun lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​10.9.2015 ​Finanssivalvonta määrännyt kaksi rikemaksua SEB-konserniin kuuluville yhtiöille liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
5.6.2015 ​Finanssivalvonta on antanut julkiset huomautukset BlackRock, Inc.:lle ja BlackRock Investment Management (UK) Limitedille. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
1.6.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt Cevian Capital II Master Fund L.P:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​29.5.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 26.4.2016 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.
29.5.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.3.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
4.3.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
11.11.2014 Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisää Markkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä 23.9.2015. Lue lisää. Finanssivalvonta valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 14.12.2016 antamallaan päätöksellä valituksen. Markkinaoikeuden päätös jäi siten voimaan. Lue lisää   
10.7.2014 Finanssivalvonta on antanut Aurejärvi Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen toiminnan luotettavaa järjestämistä koskevien säännösten rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.3.2014 Finanssivalvonta on määrännyt kaksi rikemaksua sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
7.3.2014 Finanssivalvonta on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle julkisen varoituksen. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
22.1.2014 Finanssivalvonta kumoaa päätöksen, jolla se asetti asiamiehen valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa. Lue lisää  Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
5.11.2013 Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
16.9.2013 Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
31.7.2013 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Eufex Pankki Oyj:lle. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. 
31.5.2013 Finanssivalvonta muuttaa Navi Group Oy:lle 9.4.2013 määräämäänsä toimeenpanokieltoa ja rajoittaa edelleen Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa. Lue lisää Päätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.
28.5.2013 Finanssivalvonta on määrännyt Aval Asset Management Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää  Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
29.4.2013 Finanssivalvonta määrää rikemaksun Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
11.4.2013 Finanssivalvonta rajoittaa Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa ja asettaa yhtiöön asiamiehen. Lue lisää Päätökset ovat lainvoimaisia. Yhtiö valitti päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.  
7.2.2013 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Ålandsbanken Abp:lle. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.

 

Vanhat Finanssivalvonnan päätökset tiedotearkistossa

Finanssivalvonnan päätökset -taulukko sisältää luonnollisten henkilöiden osalta kolmen vuoden sisällä annetut hallinnolliset seuraamukset. Tiedot kolme vuotta vanhemmista, luonnollista henkilöä koskevista hallinnollisista seuraamuksista löytyvät lehdistötiedotteiden ja verkkouutisten tiedotearkiston tiedotteista.