Finanssivalvonnan päätökset

Finanssivalvonta julkistaa antamiaan hallinnollisia seuraamuksia ja päätöksiä tällä sivulla.

Vuoden 2012 ja sitä vanhempiin päätöksiin liittyvät lehdistötiedotteet ja päätökset voi tilata Fivan kirjaamosta: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Kirjaamon muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Päivämäärä Päätös Lainvoimaisuus
3.6.2024

Alami Services Oy:lle 15 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa. Lue lisää

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Alami Services Oy:llä on oikeus valittaa 3.6.2024 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

3.6.2024

Roble Services Oy:lle 25 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa. Lue lisää

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Roble Services Oy:llä on oikeus valittaa 3.6.2024 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

25.1.2024

Kevalle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa. Lue lisää

Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.

25.1.2024 Listayhtiön entiselle hallituksen jäsenelle seuraamusmaksu liiketoimikiellon rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
7.9.2023 Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
7.6.2023 Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Lue lisää

Päätös ei ole lainvoimainen. Ermitage Partners Oy on valittanut Finanssivalvonnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

28.2.2023 Ålandsbanken Abp:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
27.1.2023 Finanssivalvonta peruuttaa Nada express osk:n maksulaitoslain mukaisen rekisteröinnin maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
23.11.2022 Eisler Capital (UK) Ltd:lle rikemaksu julkistettavaksi tarkoitettujen lyhyeksimyynti-ilmoitusten viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
25.8.2022 S-Pankki Oyj:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
6.7.2022 Finanssivalvonnalta päätös S-Pankki Oyj:lle tiettyjen asiakaskokonaisuuksien muodostamisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
6.6.2022 LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä kaupparaportoinnin järjestämisessä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
31.5.2022 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon asiamiesvalvonta päättyy. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
6.5.2022 Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.4.2022 Halgan Services Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.9.2021 Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskus osk:lle seuraamusmaksun ja antanut sille julkisen varoituksen Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.9.2021 S-Pankki Oyj:lle 1 650 000 euron seuraamusmaksu epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
2.7.2021 Finanssivalvonta peruuttaa Privanet Securities Oy:n sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
11.3.2021 Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Privanet Securities Oy:n toimintaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
11.12.2020 Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimintaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
20.11.2020 Aktia Pankki Oyj:lle rikemaksu virheellisestä FINREP-raportoinnista. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
24.8.2020 Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi. Lue lisää, Q&A (päivitetty 17.9.2021)

Helsingin hallinto-oikeus on 23.6.2021 hylännyt Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 21.8.2020 tekemä päätös. Päätöksestä on oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan. Valituslupaa on haettava 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa, joten päätös on lainvoimainen.

2.7.2020 Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Lapis-yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksien markkinointiin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta. Lue lisää

Finanssivalvonnan päätös on lainvoimainen julkisen varoituksen osalta.

Privanet Capital Markets Oy on valittanut Finanssivalvonnan päätöksestä seuraamusmaksun osalta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.2.2022 Privanet Capital Markets Oy:n valituksen. Lue Lisää

Yhtiö haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi hakemuksen 28.6.2022 antamallaan päätöksellä.
Helsingin hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

16.6.2020 Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
18.12.2019 Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
18.12.2019 Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
24.9.2019 Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Lue lisää

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 26.1.2021 antamallaan päätöksellä Afarak Group Oyj:n valituksen. Lue lisää
Afarak Group Oyj haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi hakemuksen 30.3.2022 antamallaan päätöksellä. Helsingin hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

17.6.2019

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi. Lue lisää, Q&A (päivitetty 17.9.2021)

Koncarilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu tiedoksi 23.7.2021. Helsingin hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitusajan kuluessa valitettu, joten Finanssivalvonnan päätös on lainvoimainen.
23.1.2019 Finanssivalvonta määrännyt seuraamusmaksun Dorval Asset Management S.A.:lle, Kabouter Management LLC:lle sekä Kabouter International Opportunities Fund II, LLC:lle liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
17.9.2018 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Reka eläkekassalle sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja yleistä hallinnon järjestämistä koskevien vaatimusten laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​17.9.2018 Finanssivalvonta määrää Plc Uutechnic Group Oyj:lle 50 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö ei ole noudattanut syksyllä 2015 osakkeen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​22.8.2018 ​Finanssivalvonta antanut Aalto Pankkiiriliike Oy:lle julkisen varoituksen sekä määrännyt seuraamusmaksun. Lue lisää ​​Helsingin hallinto-oikeus on 6.8.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt Aalto Pankkiiriliike Oy:n valituksen, joka koski Finanssivalvonnan asettaman seuraamusmaksun määrää. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joten Finanssivalvonnan päätös on lainvoimainen.
​11.7.2018 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Rakennusalan työttömyyskassalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​10.7.2018 ​Finanssivalvonta on 9.7.2018 tuominnut Danko Koncarin maksettavaksi hänelle 21.2.2018 asetetun juoksevan uhkasakon peruserän 40 000 000 euroa ja tuomitsemishetkeen mennessä kertyneen lisäerän 10 000 000 euroa. Lue lisää, Q&A (päivitetty 17.9.2021)

Päätös on lainvoimainen uhkasakon peruserän osalta.

​17.5.2018 ​Finanssivalvonta on asettanut Pohjantähti Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle asiamiehen valvomaan yhtiön jatkuvaa toimintaa. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​11.4.2018 ​Finanssivalvonta määrännyt Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​22.2.2018

Finanssivalvonta on velvoittanut Danko Koncarin tekemään arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun pakollisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja asettanut velvoitteiden tehosteeksi juoksevat uhkasakot. Lue lisää, Q&A (päivitetty 17.9.2021)

Finanssivalvonta julkaisee Finanssivalvonnan päätöksen 21.2.2018 liitteen 2 osittain salassa pidettävänä. Liite on julkinen 15.1.2019 julkaistun syyttäjän syyttämättäjättämispäätökseen (nro 19/136) sisältyneiden sähköpostiviestien osalta.

Päätös on lainvoimainen.

 

​1.11.2017 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle riskienhallintaa koskevien vaatimusten laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​13.7.2017 ​​Finanssivalvonta on määrännyt Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​15.3.2017 ​Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.  
​8.3.2017 ​Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​28.2.2017 ​​Finanssivalvonta on määrännyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​12.12.2016 Finanssivalvonta määrännyt Ixonos Oyj:lle ja Takoma Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksut. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​25.11.2016 ​Finanssivalvonta on määrännyt Investors House Oyj:lle 35 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​1.9.2016 ​Finanssivalvonnalta rikemaksu Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationalille raportointien viivästymisestä. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​14.6.2016 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.6.2016 ​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus FIT Biotech Oy:lle. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​6.6.2016 ​​Finanssivalvonta on määrännyt 20 000 euron rikemaksun Capstone Volatility Master (Cayman) Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä julkistamisvelvollisuutta. Lue lisää ​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​17.2.2016 ​Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Jurase Park Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista lainvastainen menettely. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​19.1.2016 ​Finanssivalvonta määrännyt seitsemän rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​14.12.2015 ​Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Carlson Capital UK LLP:lle julkistettavaksi tarkoitetun lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​10.9.2015 ​Finanssivalvonta määrännyt kaksi rikemaksua SEB-konserniin kuuluville yhtiöille liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
5.6.2015 ​Finanssivalvonta on antanut julkiset huomautukset BlackRock, Inc.:lle ja BlackRock Investment Management (UK) Limitedille. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
1.6.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt Cevian Capital II Master Fund L.P:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​29.5.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 26.4.2016 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.
29.5.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.3.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
4.3.2015 ​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
11.11.2014 Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisää Markkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä 23.9.2015. Lue lisää. Finanssivalvonta valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 14.12.2016 antamallaan päätöksellä valituksen. Markkinaoikeuden päätös jäi siten voimaan. Lue lisää   
10.7.2014 Finanssivalvonta on antanut Aurejärvi Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen toiminnan luotettavaa järjestämistä koskevien säännösten rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.3.2014 Finanssivalvonta on määrännyt kaksi rikemaksua sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
7.3.2014 Finanssivalvonta on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle julkisen varoituksen. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
22.1.2014 Finanssivalvonta kumoaa päätöksen, jolla se asetti asiamiehen valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa. Lue lisää  Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
5.11.2013 Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
16.9.2013 Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
31.7.2013 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Eufex Pankki Oyj:lle. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. 
31.5.2013 Finanssivalvonta muuttaa Navi Group Oy:lle 9.4.2013 määräämäänsä toimeenpanokieltoa ja rajoittaa edelleen Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa. Lue lisää Päätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.
28.5.2013 Finanssivalvonta on määrännyt Aval Asset Management Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää  Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
29.4.2013 Finanssivalvonta määrää rikemaksun Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
11.4.2013 Finanssivalvonta rajoittaa Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa ja asettaa yhtiöön asiamiehen. Lue lisää Päätökset ovat lainvoimaisia. Yhtiö valitti päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.  
7.2.2013 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Ålandsbanken Abp:lle. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
20.12.2012 Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Vitalon Power Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista markkinoinnissa noudattamansa menettely. Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
1.11.2012 Finanssivalvonta on määrännyt Optium Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
1.11.2012 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiölle. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen varoitus on lainvoimainen.
27.9.2012 Finanssivalvonta määrännyt kolme rikemaksua raportointien laiminlyönneistä. Päätökset ovat lainvoimaisia.
31.8.2012 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Mietoisten Säästöpankille. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
1.8.2012 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Eufex Rahastohallinto Oy:lle. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
27.6.2012 Finanssivalvonta määrännyt seitsemän rikemaksua raportointien laiminlyönneistä. Päätöksistä ei ole valitettu, joten rikemaksut ovat lainvoimaisia.
20.6.2012 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus ja rikemaksu UB Securities Oy:lle. Päätöksistä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus ja rikemaksu ovat lainvoimaisia.
10.5.2012 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Tapiola Pankki Oy:lle. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen varoitus on lainvoimainen.
20.4.2012 Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Pyhäselän Paikallisosuuspankille riskienhallintaa koskevien vaatimusten rikkomisesta. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
28.2.2012 Finanssivalvonta on määrännyt FIM Varainhoito Oy:lle rikemaksun sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta. Päätöksistä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
30.1.2012 Finanssivalvonta on määrännyt Power-Deriva Oy:lle rikemaksun sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyönnistä. Päätöksistä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
12.10.2011

Finanssivalvonta on määrännyt yksityishenkilölle rikesakon sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
7.9.2011 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus OP-Pohjola osk:lle liputusvelvollisuuden laiminlyönneistä sekä niihin liittyvästä sisäisen valvonnan puutteellisuudesta. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
5.5.2011 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Ålandsbanken Abp:lle säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
5.5.2011 Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Incap Oyj:lle komission esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
7.12.2010 Fivalta julkinen huomautus SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:lle yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
30.9.2010 Fiva määrää rikemaksun Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahaston sääntöjen rikkomisesta. Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksupäätös on lainvoimainen.
30.9.2010 Fivalta julkinen huomautus Icecapital Pankkiiriliike Oy:lle sisäpiirirekisterien pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
2.9.2010 Fivalta julkinen huomautus Honkarakenne Oyj:lle säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
29.3.2010 Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n toimiluvan tallettajien etujen turvaamiseksi. Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
26.5.2009 Fivalta julkinen huomautus Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorille liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
8.4.2009 Fivalta julkinen huomautus ruotsalaiselle Fundior AB:lle esitevelvollisuuden laiminlyönnistä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.

 

Vanhat Finanssivalvonnan päätökset tiedotearkistossa

Finanssivalvonnan päätökset -taulukko sisältää luonnollisten henkilöiden osalta kolmen vuoden sisällä annetut hallinnolliset seuraamukset. Tiedot kolme vuotta vanhemmista, luonnollista henkilöä koskevista hallinnollisista seuraamuksista löytyvät lehdistötiedotteiden ja verkkouutisten tiedotearkiston tiedotteista.