Toimivalta ja toiminnan rahoitus

Finanssivalvonta (Fiva) on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen. Valvottaviamme ovat:

 • pankit
 • vakuutus-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt
 • työeläkevakuutusyhtiöt
 • eläkesäätiöt
 • eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat
 • vakuutusyhdistykset 
 • työttömyyskassat
 • muut vakuutusalalla toimivat (muun muassa Kuntien eläkevakuutus, Kirkon Keskusrahasto)
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • arvopaperikeskus
 • pörssi
 • maksulaitokset.

Sekä rahoitus- että vakuutusalan valvottaviin sovelletaan lähtökohtaisesti samoja valvontavaltuuksia ja hallinnollisia seuraamuksia.

Valvottavat rahoittavat toiminnastamme 95 %, loput rahoituksesta tulee Suomen Pankilta. Suurin osa kustannuksista katetaan erilaisilla toimenpidemaksuilla sekä valvonnan kohteilta perittävillä erityisillä veroluonteisilla valvontamaksuilla.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.