Luototussuhteen laskenta

Määräykset ja ohjeet 3/2015 (pdf)

Luototussuhteen laskenta

  • voimassa 1.7.2016 alkaen
  • muutettu 24.5.2023

Enimmäisluototussuhteen laskenta – kysymyksiä ja vastauksia

Katso myös

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Määräykset ja ohjeet 3/2015 Luototussuhteen laskenta (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 1/2015, 29.4.2015 (dnro FIVA 03/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 1/2017, 9.1.2017 (dnro FIVA 01/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Määräys- ja ohjekokoelma