Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Määräykset ja ohjeet 16/2012 (pdf)

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

  • voimassa 1.1.2013 alkaen
  • muutettu 18.1.2022

Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 9/2015 Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Lausuntopyyntö 4/2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 9/2015, 7.12.2015 (dnro FIVA 13/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyyntö (dnro FIVA 19/01.00/2021)

Määräys- ja ohjekokoelma