Asuntoluotonvälittäjät

Asuntoluotonvälittäjiksi luetaan palveluntarjoajat, jotka tarjoavat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tarjoavat niihin liittyviä neuvontapalveluita.

Asuntoluotonvälittäjien palveluiksi katsotaan muun kuin luotonantajan itsensä korvausta vastaan tekemä asunto-omaisuuteen liittyvien luottosopimusten esitteleminen tai tarjoaminen kuluttajille, kuluttajien avustaminen muutoin tällaisten luottosopimusten tekemisessä sekä tällaisten luottosopimusten tekeminen kuluttajien kanssa luotonantajan puolesta. Lisäksi asuntoluotonvälittäjä voi tarjota neuvontapalveluita. Neuvontapalveluilla tarkoitetaan asunto-omaisuuteen liittyviin kuluttajaluottosopimuksiin liittyvien henkilökohtaisten suositusten antamista kuluttajille. 

Oikeudesta välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja sekä tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamisesta säädetään laissa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016). Asuntoluotonvälittäjien palveluiden tarjontaan liittyviä säännöksiä on myös kuluttajansuojalaissa (38/1978).

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäminen edellyttää palveluntarjoajan rekisteröintiä

Asuntoluotonvälittäjän on ennen toiminnan aloittamista tehtävä Finanssivalvonnalle ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten. Elinkeinonharjoittaja saa välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja vain, jos se on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin asunto-omaisuuteen liittyvien luottojen välittäjäksi.

Rekisteröityneet asuntoluotonvälittäjät voivat tarjota palveluita rekisteröintinsä puitteissa Suomesta ETA-alueelle. Palveluiden tarjonta rajan yli edellyttää ilmoituksen tekemistä Finanssivalvonnalle. Vastaavasti ETA-alueella rekisteröity asuntoluotonvälittäjä on oikeutettu tarjoamaan palveluitaan Suomessa edellyttäen, että rekisteröinnin tehnyt valvontaviranomainen on tehnyt asiasta ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta ylläpitää verkkopalvelussaan asuntoluotonvälittäjärekisteriä, josta voi tarkistaa, onko palveluntarjoaja rekisteröitynyt asianmukaisella tavalla.

Katso myös

Muualla verkossa