Sääntely

Sijoitus- ja lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan 10.11.2021 alkaen EU:n joukkorahoitusasetusta ((EU) 2020/1503).
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp) on annettu 2.12.2021. Siinä säädettäväksi ehdotettu uusi laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta on annettu ja kansallinen joukkorahoituslaki (734/2016) kumottu 1.4.2022. Sijoitus- ja lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun tarjoamien on jatkossa aina toimiluvanvaraista.

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia koskeva lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö
Laki joukkorahoituspalvelun tarjoajista (203/2022)

EU-sääntely
EU:n joukkorahoitusasetus ((EU) 2020/1503).

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1988 joukkorahoitusasetuksen siirtymäkauden jatkamisesta

Komission delegoituja asetuksia (EU) 2022/2111-2123 joukkorahoitusasetuksen  täydentämisestä teknisillä sääntely- ja toimeenpanostandardeilla

ESMAn Q&A
ESMAn julkaisema Q&A EU:n joukkorahoitusasetuksesta