Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Määräykset ja ohjeet 3/2016 (pdf)

Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

  • voimassa 1.7.2016 alkaen

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 2/2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 2/2016, 17.2.2016, (dnro FIVA 4/01.00/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma