Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Määräykset ja ohjeet 3/2016 (pdf)

Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

  • voimassa 1.7.2016 alkaen

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 2/2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 2/2016, 17.2.2016, (dnro FIVA 4/01.00/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista


Yhteystiedot

Lakimies Virva Walo
puhelin 09 183 5253

Riskiasiantuntija Riikka Poimula
puhelin 09 183 5207

(ilmoitukset ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa)

Päivitetty


Asiasanat

Määräykset Ohjeet Luottolaitos Ilmoitukset Toimilupa

Määräys- ja ohjekokoelma