Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Määräykset ja ohjeet 2/2016 (pdf)

Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

  • voimassa 29.3.2016 alkaen
  • muutettu 3.12.2018

Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus (versio 2)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 11/2015 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Lausuntopyyntö 6/2017 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Lausuntopyyntö 18.10.2018 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 18.10.2018 (dnro FIVA 11/01.00/2018) saadut lausunnot

Lausuntoyhteenveto

Lausuntopyynnöllä 11/2015, 14.12.2015, (dnro FIVA 11/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 6/2017, 2.11.2017, (dnro FIVA 14/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Määräys- ja ohjekokoelma