Makrovakauspäätös (järjestelmäriskipuskuri) 29.6.2018

Johtokunnan päätökset 29.6.2018 (pdf)

Finanssivalvonnan johtajan esitys 19.3.2018 ja 26.6.2018 (pdf)

Lausunnot (pdf)

Tunnusluvut ja raportit

Katso myös