Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet

Euroopan valvontaviranomaisia, eli Euroopan pankkiviranomaista (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) koskevien EU-asetusten 16 artiklan mukaan EBA, EIOPA ja ESMA voivat antaa kaikille kansallisille valvontaviranomaisille tai kaikille finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita, joiden tavoitteena on yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaaminen Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä sekä EU-oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistaminen. Säännöksen mukaan sekä kansallisten valvontaviranomaisten että finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita. Velvollisuus pyrkiä noudattamaan ohjeita johtuu siten suoraan sovellettavasta EU-asetuksesta.

Kansallisilla valvontaviranomaisilla (kuten Finanssivalvonta) on lisäksi nk. noudata tai selitä (comply or explain) -velvollisuus, jonka mukaan viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa ohjetta. Jos viranomainen ilmoittaa, että se ei noudata tai aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta ko. Euroopan valvontaviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa. Ohjeessa voidaan lisäksi edellyttää, että myös finanssimarkkinoiden toimijoiden on ilmoitettava, noudattavatko ne kyseistä ohjetta.

Finanssivalvonta esittää tällä sivustolla EBAn, EIOPAn ja ESMAn ohjeet, joita sen valvottavien ja muiden finanssimarkkinoilla toimivien tulisi pyrkiä noudattamaan. Finanssivalvonta viittaa lisäksi tarvittaessa määräyksissään ja ohjeissaan niihin EBAn, EIOPAn ja ESMAn ohjeisiin, jotka liittyvät määräysten ja ohjeiden aihealueeseen.

Alle on koottu Euroopan valvontaviranomaisten antamat ohjeet ja suositukset toimijoittain. Tarkistathan aina tarkan kohderyhmän (soveltamisala) asianomaisesta ohjeesta. 


Euroopan valvontaviranomaisten antamat ohjeet ja suositukset on koottu organisaatioiden verkkosivuille: