Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Suomalaiset luottolaitokset

Määräykset ja ohjeet

Raportoitava tieto

Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi (COREP)

COREP OF
Omat varat

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LR 
Omavaraisuus-
aste

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LE
Suuret
asiakasriskit

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LCR DA  Maksuvalmius-
vaatimus

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

ks yllä

COREP NSFR
Pysyvän
varainhankinnan
vaatimus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP ALM
Likviditeetin
lisämetriikka

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP FRTB
Kaupankäyntisalkkua koskevan
vakavaraisuussääntelyn
perusteellinen uudistus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

REM BM
Palkitseminen

REM HE
Suurituloiset

REM HR Institution
Suhteiden korkeammat tasot

REM GAP sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot

 

REM GL Johdon monimuotoisuuden ja (johdon) sukupuolten palkkaeron raportointi

Vuosittain 31.12. tilanteesta

Vuosittain 31.12. tilanteesta

Joka toinen vuosi 31.12 tilanteesta

 

Joka kolmas vuosi 31.12 tilanteesta

 

 

Joka kolmas vuosi 31.12 tilanteesta

Viimeistään
15.6.

Viimeistään
15.6.

Seuraava palautus 15.6.2025 (31.12.2024 tilanteesta)

Seuraava palautus 15.6.2027 (31.12.2026 tilanteesta)

Seuraava palautus 30.4.2025 (31.12.2024 tilanteesta)

ks yllä

G-SII
Lisäraportointi G-SII-puskurikantojen yksilöintiä ja
määrittämistä varten

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

3.7., 2.10., 2.1., 3.4.

5/2014 luku 3
Raportointi
varojen vakuussidonnaisuudesta

AE

 

 1. Tiedonkeruun osat
  A, B ja D neljännesvuosittain:
  31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Tiedonkeruun osa C
  vuosittain: 31.12.
 3. Tiedonkeruun osa E
  puolivuosittain: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 luku 3
Raportointi
varainhankintasuunnitelmista
FP Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
15.3.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP CR Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
11.4.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP RM Vuosittain 31.1. tilanteesta

Viimeistään
3.3.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP IMV Vuosittain 30.9. tilanteesta

Viimeistään
14.10.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP IFRS9 Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
11.4.

Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/501

IRRBB ad hoc*

Neljännesvuosittain
31.12., 31.3., 30.6

19.2., 21.5., 19.8.

Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/498

ESG ad hoc*

Puolivuosittain tai vuosittain                31.12., 30.6

15.3., 17.6., 13.12.

3/2020 Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta  

COVID19

Neljännesvuosittain (12/2022 saakka)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän kuluessa

ks yllä

R Korkoriski

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20
pankkipäivän kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän kuluessa

7/2015 luku 5
Rahoitus- ja
vakuutus-
ryhmittymien vakavaraisuuden
laskenta ja
raportointi

RVA

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 13.11., 28./29.2.

7/2012 luku 4
Kiinnitysluotto-pankkitoimintaa koskeva
raportointi

KP

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15 
pankkipäivän kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

6/2019
Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

CSDR9**

 

Neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4, 15.7, 15.10

* Erikseen määritellyt raportoijat

** Raportointivelvollisuus määräytyy raportoijan oman ilmoituksen perusteella

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

 

Talletuksia vastaanottavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain, tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Muita kuin talletuspalveluja harjoittavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

 

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ilmoitukset

Suomalaiset luottolaitokset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys
ja raportointi-ajankohdat
Palautuspäivät
ja -osoite

Valvottavatiedotteet
7.5.2015 - 18/2015
5.6.2015 - 24/2015

Euroopan
keskuspankin asetus
valvontamaksuista
(EU) 1163/2014 (EKP/2014/41)
ja päätös
(EU) 2015/530 (EKP/2015/7) 

Euroopan keskuspankin valvontamaksutietojen kerääminen
COF

Vuosittain Viimeistään 1.7.

Laki
luottolaitostoiminnasta

1. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätös - 8 luku 8 §
Valvottavatiedote 22/2015
– 29.5.2015 sisältää käytettävän lomakkeen.

 

viipymättä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

2. Tietoa yli miljoona
euroa vuodessa
ansaitsevista
– 8 luku 16 §
Valvottavatiedote 35/2018
– 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja
linkin EBAn ohjeisiin
(= High earners)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

3. Palkitsemisen
kehittymistä koskeva tiedonkeruu
– 8 luku 16 § (Finanssivalvonta
ilmoittaa kohderyhmälle raportointivelvollisuudesta)
Valvottavatiedote 35/2018
– 18.6.2018
sisältää lomakkeen
ja linkin EBAn ohjeisiin
(= Benchmarking)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

15/2021

Luottolaitoslaki 7 luku 4 §

RavaL
2 luku 14 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

LSI-valvottavat: Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

SI-valvottavat:
Fit & Proper -lomake
(word). Ei sähköisessä asiointijärjestelmässä.

 

Viipymättä nimityspäätöksen
tai tehtävien
muutosten jälkeen, viimeistään
kahden viikon
kuluessa päätöksestä
tai siitä ajankohdasta,
kun henkilö ottaa
tehtävän vastaan.

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

Operatiiviseen riskin
hallinta rahoitus-
sektorin valvottavissa

 

 

 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan
häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake
(excel)

 

Viipymättä niiden ilmaannuttua

hairio(at)
finanssivalvonta.fi

Alkaen 1.2.2023 Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 • ks. yllä

Ilmoitus merkittävistä maksupalvelu-
häiriöistä

Merkittävän maksupalveluhäiriön ilmoituslomake
(excel)

 

Euroopan pankkiviranomaisen
ohjeiden
(EBA/GL/2021/03)
määräaikojen
mukaisesti

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Alkaen 1.2.2023 Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus
operatiivisen riskin aiheuttamista
tappioista

Vahinkoilmoituslomake
(word)

 

opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

5/2019
luku 13.4

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin
tarkoitettu
ylitysilmoituslomake
(excel)

 

Viipymättä
ylityksen
havaitsemisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2023
luku 3

Luottolaitoksen ja
sen konsolidointi-
ryhmän kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta

Lomakkeet ovat
saatavilla
Finanssivalvonnan verkkopalvelusta

Vuosittain
31.12.
tilanteesta

Viimeistään 1.4.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Valtioneuvoston
asetus
208/2014
LLL
(610/2014) 3 luku 1 § 
RavaL
(699/2004) 11 §

Omistusosuuden
hankkiminen ja
luovuttaminen luottolaitoksessa

 

 

IMAS portal

9/2017

Määräosuuksien
hankinnan ja
lisäämisen arviointi

Valvottavatiedote 55/2017 – 3.10.2017

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Asetus (EU) 2017/847 (maksun tiedot
-asetus)

5/2018 Varain-
siirtojen mukana toimitettavat
tiedot maksajasta
ja maksunsaajasta

Ilmoitukset maksajan
tai maksunsaajan tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista.

Lomake on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta 

 

Viipymättä ja
viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa maksupalveluntarjoajan
toistuvan
laiminlyönnin havaitsemisesta.

maksuntiedot(at)fiva.fi

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset
ja ohjeet
Raportoitava tieto Raportointitiheys
ja raportointi-
ajankohdat
Palautuspäivät

Valvottavatiedote 28.1.2022 – 8/2022

Vakavaraisuusasetus (EU) 575/2013
(artikla 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohta)

Ilmoitusvelvollisuus pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten luottolaitosten edellytysten täyttymisestä Vuosittain

31.3.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit
ja ilmoitukset
 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.1 luku 4
(LLL 5 luku 15§)
TaYL 6 luku 33 §)
RavaL 2 luku
Sisäisten liiketoimien
ilmoittaminen

Neljännes-
vuosittain
31.3., 30.6.,
30.9., 31.12.

15.5, 15.8,
15.11., 28./29.2.  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.2 luku 4
LLL 5 luku 13 §
RavaL 2 luku 10§
Määräysvallan hankkiminen
Euroopan talousalueen
ulkopuolisessa maassa
sijaitsevasta yrityksestä

 

Etukäteen ennen
määräysvallan
hankkimista

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 luku 8 Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
luku 13.2.2

Tilinpäätösasiakirjojen
toimittaminen

 • Jäljennös
  tilinpäätöksestä ja
  konsernitilinpäätöksestä
  sekä toiminta-
  kertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastus-
  kertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä
  käsitelleen
  yhtiökokouksen
  tai sitä vastaavan
  elimen kokouksen
  pöytäkirjasta

Vuosittain

Kahden viikon
kuluessa
tilinpäätöksen
vahvistamisesta

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Taloudellinen katsaus

(yhtiön puolivuosikatsaus
ja yhtiön säännöllisesti
kolmelta tai yhdeksältä
kuukaudelta julkaisemat
toimintansa tulosta ja
taloudellista asemaa
koskevat tiedot)

 

Katsauskausittain

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
luku 13.3.2

Tilintarkastajien raportit
valvottavalle, valvottavan
omistusyhteisölle tai
sen tytäryhtiölle

 

Kahden viikon
kuluessa raportin
esittämisestä
valvottavalle

Laki
luottolaitostoiminnasta

4 luku 7 § 2 mom.

Luottolaitos ei saa aloittaa
toimintaansa ennen kuin
se on toimittanut
Finanssivalvonnalle:

 1. luottolaitosta koskevan
  täydellisen otteen
  kaupparekisteristä, johon
  sisältyvät yhtiöjärjestys
  tai säännöt;
 2. hallintoneuvoston ja
  hallituksen jäsenten ja
  varajäsenten, toimitus-
  johtajan ja toimitus-
  johtajan sijaisen sekä
  tilintarkastajien ja
  varatilintarkastajien
  nimet ja heitä koskevat
  tarvittavat muut tiedot.

Jos 2 momentissa mainitussa
tiedossa tapahtuu muutos,
uusi tieto on viipymättä
ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

 

 

8/2014 luku 9.3

Vuosittainen arvio
maksupalveluiden
operatiivisista ja
turvallisuusriskeistä
(vapaamuotoinen riskiarvio)

 

Vuosittain 28.2.
mennessä.
Ensimmäinen
arvio 28.2.2019
mennessä.

operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Standardi 1.5
luku 6

RavaL 2 luku 9§

Rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän ja sen
omistusyhteisön
tunnistaminen

 

Viivytyksettä
saatuaan tiedon
ryhmittymään
kuulumisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

7/2015 
luvut 5.1 ja 5.2

Rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän rakennetta
koskevat tiedot sekä
vakavaraisuuslaskelman
apulaskelmat ja erittelyt

Vuosittain
per 31.12.
tilanteesta

28.2. mennessä

FivaRava-vakavaraisuusraportit(at)fiva.fi

       

 

Kaupparaportointi
Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

 

 

viipymättä tai seuraavana päivänä