Kaupparaportoinnin virhe- ja puuteilmoitukset

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (RTS 22) 15 artiklan 2 kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksien on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kaupparaportoinnissa havaituista virheistä tai puutteista.

Ilmoitus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan.

Kaupparaportoinnin virheistä tai puutteista Ilmoittavalla käyttäjällä täytyy olla kaupparaportoinnin valtuutus, jotta hän voi lähettää kaupparaportoinnin virheilmoituksia yrityksen puolesta.

Lisätietoja kaupparaportoinnista löytyy täältä.

 

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu.