Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011 luku 4
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

VQ Vakuutusmeklareiden raportointi

VQ-taulukon täyttöohje

Vuosittain
31.12.

30.4.

Ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015 luku 4.5
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Liiketoimintakertomus

Lomake (excel)

  • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi
  • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
  • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain 30.4.

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Tilinpäätös

  • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi tai postitse Finanssivalvonta, Meklaritilastot, PL 103, 00101 Helsinki
  • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
  • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain yhtiömuodosta riippuen kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta