Asiakirjajulkisuuskuvaus

Suomen Pankin sivustolta löytyvän asiakirjajulkisuuskuvauksen kappale 6 "Finanssivalvonnan tietovarannot" ja kappale 7 "Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteiset tietovarannot" koskevat Finanssivalvontaa.