IFRS julkaisut ja tiedotteet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Verkkouutiset ja valvottavatiedotteet
Markkinat-tiedotteet ja muut artikkelit
Esitykset ja raportit
ESMAn tiedotteet

 

Finanssivalvonnan lausuntoja
 • 14.11.2016 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä 208/2016 vp kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 8.11.2016 Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 208/2016 vp
 • 25.10.2016 Työ- ja elinkeinoministeriön kuulemispyyntö, kirjallinen yhteenveto: Hallinnon tarkastus ja tilintarkastusvelvollisuuden rajat
 • 24.8.2016 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Alustava hahmotelma hallituksen esitykseksi kirjanpitolain muuttamiseksi
 • 11.5.2016 Fivan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp) 
 • 7.1.2016 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle: Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintö 
 • 4.11.2015, 9.11.2015, 30.11.2015 Fivan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsässä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskeviksi laiksi (HE 89/2015 vp) 
 • 3.9.2015 Fivan lausunto ehdotuksesta uudeksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiksi 
 • 3.2.2015 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä 
 • 5.12.2014 Fivan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyvistä laeista 
 • 10.9.2014 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sekä luonnoksista esitykseen liittyviksi asetuksiksi 
 • 30.6.2014 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta 

Katso kaikki Finanssivalvonnan antamat lausunnot täältä.