Sairaus- ja avustuskassoja koskevat Fivan määräykset ja ohjeet

Määräys- ja ohjekokoelma

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Vakuutustoiminta

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat

Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Työeläkevakuutus Sairaus- ja avustuskassat

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat

Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Sairaus- ja avustuskassat

Hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteet

Sairaus- ja avustuskassat