Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu

Finanssivalvonnan valvottavien ja muiden finanssimarkkinoilla toimivien asiointia Finanssivalvonnan kanssa keskitetään sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään käyttöön otettujen asiointipalveluiden osalta. Asiointipalvelu on tarkoitettu finanssimarkkinoiden sääntelyn perusteella velvoitettuun asiointiin, kuten erilaisiin ilmoituksiin, raportteihin, hakemuksiin ja muihin asiakirjoihin tai valvontatietoihin liittyvään asiointiin.

Käytössä olevat Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin palvelut

Johdon liiketoimet [linkki asiointipalveluun]

  • Ilmoitus arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista

Luotettavuus ja sopivuus -ilmoitukset [linkki asiointipalveluun]

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) johdon ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta

Asiakasvalitusilmoitukset [linkki asiointipalveluun]

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (vakuutusyhtiöt, luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) saamista asiakasvalituksista

Sidonnaisasiamiesilmoitukset [linkki asiointipalveluun]

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan sidonnaisasiamiesrekisteriin sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa

Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen [linkki asiointipalveluun]

  • Hakemus Finanssivalvonnalle sijoitusrahaston sääntöjen vahvistamiseksi

Kirjautuminen sähköiseen asiointijärjestelmään

[Linkki asiointijärjestelmän kirjautumissivulle]