Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu

Finanssivalvonnan valvottavien ja muiden finanssimarkkinoilla toimivien asiointia Finanssivalvonnan kanssa keskitetään sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään käyttöön otettujen asiointipalveluiden osalta. Asiointipalvelu on tarkoitettu finanssimarkkinoiden sääntelyn perusteella velvoitettuun asiointiin, kuten erilaisiin ilmoituksiin, raportteihin, hakemuksiin ja muihin asiakirjoihin tai valvontatietoihin liittyvään asiointiin.

Finanssivalvonnan sähköiseen asiointiin liittyviä tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi

Käytössä olevat Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin palvelut

Johdon liiketoimet

Asiakasvalitusilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (vakuutusyhtiöt, luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) saamista asiakasvalituksista

Esiterekisteri-ilmoitukset 

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan esiterekisteriin (hyväksytyt esitteet, esitteen täydennykset ja lopulliset ehdot)

Luotettavuus ja sopivuus –ilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) johdon ja keskeisistä toiminnoista  vastaavien henkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta

Sidonnaisasiamiesilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan sidonnaisasiamiesrekisteriin sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa

Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen

  • Hakemus Finanssivalvonnalle sijoitusrahaston sääntöjen vahvistamiseksi


Ilmoitus toiminnan häiriöstä ja virheistä

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu

Palvelun huoltokatko

Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa on tarvittaessa huoltokatko torstaisin alkaen klo 10.00. Huoltokatkon aikana Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu ei ole käytössä. Kirjautuva asioija saa tästä ilmoituksen.

Sähköisen asioinnin testiympäristö

Finanssivalvonnan sähköistä asiointia voi testata sitä varten tarkoitetussa tuotantotestiympäristössä, johon kirjaudutaan Suomi.fi palvelun tai Fiva-tunnisteen kautta. Testiympäristössä voi jatkuvasti testata käytössä olevia ja sinne testattavaksi tuotuja uusia asiointipalveluja. Tiedot jäävät testikantaan ja niitä ei käsitellä todellisena asiointina. Tarvittaessa testiasiointiin liittyvästä asian käsittelystä Finanssivalvonnassa (viestitoiminto ja päätösten tai kuittausten tiedoksiannot) voidaan sopia erikseen.

Sähköisen asiointipalvelun Q&A

Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia –sivu asioinnin ongelmatilanteisiin löytyy täältä.