Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Määräykset ja ohjeet 19/2013 (pdf)

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

  • voimassa 1.1.2014 alkaen
  • muutettu 23.11.2017

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 2/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat
  • Lausuntopyyntö 4/2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 2/2013, 29.4.2013 (dnro FIVA 4/01.00/2013) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista 

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

 

 

Määräys- ja ohjekokoelma