Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt

Määräykset ja ohjeet 15/2012 (pdf)

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt

  • voimassa 1.1.2013 alkaen
  • muutettu 18.1.2022

Liitetiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2012 (pdf) Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt (versio 6)

Liitetiedot

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 9/2015, 7.12.2015 (dnro FIVA 13/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 21.11.2018 (dnro FIVA/13/01.00/2018) saadut lausunnot:

  • Ei lausuntoja

Lausuntopyynnöllä 25.9.2019 (dnro FIVA 16/01.00/2019) saadut lausunnot

Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma