Makrovakauspäätös 27.6.2017

Katso myös

  • Lehdistötiedote 27.6.2017: Makrovakauspäätös: Asuntolainojen riskipainojen vähimmäistaso 15 prosenttiin, ei muutoksia lainakattoon, muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ei aseteta
  • Lehdistötiedote 25.8.2017: Asuntolainojen vähimmäisriskipainot nousevat 15 prosenttiin 1.1.2018, komissio ei vastustanut Finanssivalvonnan päätöstä