Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräykset ja ohjeet 4/2015 (pdf)

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

  • voimassa 1.1.2016 alkaen
  • muutettu 23.11.2017

Lomakkeet:

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 7/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet
  • Lausuntopyyntö 4/2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 7/2015, 12.10.2015 (dnro FIVA 9/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

 

Määräys- ja ohjekokoelma