Makrovakauspäätös 28.3.2017

Katso myös

Lehdistötiedote 28.3.2017: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta valmistelee asuntolainojen keskimääräisten riskipainojen vähimmäistason asettamista aiemmin suunniteltua suuremmaksi, mutta ei muutoksia asuntoluottojen enimmäisluototussuhteeseen eikä muuttuvaan lisäpääomavaatimukseen