Lausuntopyyntö 23.6.2014 – 5/2014

Finanssivalvonnan toiminnan ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville05_2014

FIVA 7/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa toiminnan ulkoistamista koskevien uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta rahoitussektorin valvottaville. Uusi sääntely kuuluu Finanssivalvonnan uuteen määräyskokoelmaan. 

Lausunnot luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 8.8.2014.

Uudistuksen sisältö

Lausunnolle lähetettävä luonnos sisältää rahoitussektorin valvottavia koskevan sääntelyn ulkoistamisesta. Voimassa olevien määräysten ja ohjeiden 1/2012 soveltamisalaa on laajennettu koskemaan vaihtoehtorahastojen hoitajia.

Määräyksenä annettavaan osaan Finanssivalvonnan ulkoistamissääntelystä ei liity merkittäviä sisältömuutoksia. Ohjeen tasolla Finanssivalvonta kiinnittää huomiota verkkopalvelujen avulla tehtävän ulkoistamisen eli ns. pilvipalvelujen riskeihin sekä tarkentaa valvottavien sisäisen ohjeistuksen ja ulkoistamissopimusten sisältövaatimuksia.

Luonnoksessa on otettu huomioon HE 39/2014 laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta antavat toimistopäällikkö Markku Koponen, puhelin 010 831 5389 ja riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324.

Liitteet  

Määräys ja ohjeluonnos: Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
OP-Pohjola osk
Paikallisosuuspankkiliitto ry
Säästöpankkiliitto ry
S-Pankki
Kuntarahoitus
Finanssialan keskusliitto ry
KHT-yhdistys ry