Työeläkelaitosten vakavaraisuus

Määräykset ja ohjeet 13/2012 (pdf)

Työeläkelaitosten vakavaraisuus

  • voimassa 1.1.2022 alkaen
  • muutettu 9.11.2021

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 10/2015 Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut Määräysten ja ohjeiden muutokset
  • Lausuntopyyntö 7/2016 Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviota koskevan sääntelyn aiheuttamat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 10/2015, 10.12.2015, (dnro FIVA 12/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 7/2016, 25.1.2016, (dnro FIVA 13/01.00/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 11.8.2021 saadut lausunnot

Määräys- ja ohjekokoelma